Video Clip

บ่วงรักสลักแค้น

บ่วงรักสลักแค้น
สถานีที่ออกอากาศ : ช่อง 8
เรื่องย่อบ่วงรักสลักแค้น

บางน้ำผึ้งเมื่อเกือบสี่สิบปีก่อน ก่อนที่จะมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศนั้น เคยล้อมรอบไปด้วยสวนมะม่วงพันธุ์ดี บานชื่น สามีชื่อ ตาเช้า มีลูกชายอยู่สองคน ชื่อ ปองพล รับราชการทหาร และ ปกป้อง อัธยาศัยดี เชื่อฟังแม่ บ้านของบานชื่นอยู่ติดกับสวนของ บัวผัน ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่รักใคร่กันเป็นอย่างดี มีลูกสาวสวยอยู่สามคนชื่อ มาลา มาลัย และมาลี สามสาววัยไล่เลี่ยห่างกันแต่ นิสัยต่างกันสุดขั้ว มาลา สวยหวานมีนิสัยอ่อนหวาน มาลัย เป็นคนเอาแต่ใจ ขี้โวยวาย เจ้าคิดเจ้าแค้น มาลี เป็นน้องเล็ก เห็นชีวิตของคนรอบ ๆ ตัวที่มีปัญหาแล้วไม่อยากมีคู่ครอง

คลิป บ่วงรักสลักแค้น ย้อนหลัง

บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 20 ก.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 21 ก.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 22 ก.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 27 ก.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 28 ก.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 29 ก.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 3 ส.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 4 ส.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 5 ส.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 10 ส.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 11 ส.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 17 ส.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 18 ส.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 24 ส.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 25 ส.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 31 ส.ค. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 1 ก.ย. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 2 ก.ย. 2559
บ่วงรักสลักแค้น วันที่ 8 ก.ย. 2559