Video Clip
คลิปนี้ถูกลบไปแล้วนะคะ

ลดรายจ่ายด้วย..."น้ำยาเอนกประสงค์ และผลิตภัณ์ล้างจาน"...

14 Oct 07
เทคโนโลยี
23

เทคโนโลยี ลดรายจ่ายด้วย..."น้ำยาเอนกประสงค์ และผลิตภัณ์ล้างจาน"... ลดรายจ่ายด้วย..."น้ำยาเอนกประสงค์ และผลิตภัณ์ล้างจาน"...ของนางวรรณเพ็ญ คิดดี แห่งบ้านดอนไชยป่าแขม เลขที่ 76 หมู่ 14 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา...ผู้เป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จนเป็นมรรคเป็นผล ทำให้มีการทำบัญชรครัวเรือน การผลิตเพื่ออุปโภค บริโภคภายในครอบครัว ทำให้ลดรายจ่าย และนำออกสู่การจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ จนสามารถทำให้ตนเองพ้นจากภาวะหนี้สินลงได้ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันนางวรรณเพ็ญ ได้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิทยากรชาวบ้านขยายผลไปสู่ครอบครัวอื่น ๆ อีกด้วย...

จัดการคลิปวิดีโอนี้
mthai กำลังเปลี่ยนภาพ...

แนะนำรูปขนาด ไม่ต่ำกว่า 630x400 PX *jpg เท่านั้น

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ