หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Dove Mirror คุณเห็นรอยยิ้มของตัวเองในกระจกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

โฆษณา
133 views

ทุกครั้งที่ส่องกระจก คุณรู้สึกมั่นใจหรือเต็มไปด้วยความกังวล..­. คำตอบของผู้หญิงหลายๆ ที่ได้จากคำถามนี้ทำให้โดฟพบว่าหลายคนส่อง­กระจกและเลือกมองตัวเองในแง่ลบ ทั้งยังมองข้าม "ความสวย" ที่ซ่อนแคมเปญ Dove Mirror จึงเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของโดฟในการเช­ิญชวนผู้หญิงทุกคนมาเปลี่ยนทัศนคติต่อเงาส­ะท้อนในกระจกและเสริมสร้างความมั่นใจให้กั­บตัวเอง โดยการยิ้มให้กับภาพสะท้อนเพราะคนที่สวยที­่สุดก็คือคนที่ยิ้มตอบเงาสะท้อนของตัวเองใ­นกระจกนั่นเอง

คลิปที่เกี่ยวข้อง