หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เหตุผล :The Reason (Official HD) Thai Life Insurance

โฆษณา
290 views

นี่คือโฆษณาเทิดพระเกียรติ ที่ถ่ายจำลองเหตุการณ์ในโรงภาพยนตร์เพื่อตั้งคำถามกับคุณว่า เรายังจำได้ไหม...ว่าเรายืนเคารพเพลงสรรเส­ริญพระบารมีเพราะอะไร? พบอีกหลายเรื่องราวความดีของพ่อ ได้ที่ http://www.thestoryoffather.com/?ref=yt

credit https://www.youtube.com/watch?v=BGW3SrEgB-g#t=40