หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

THERE เติมความอบอุ่นให้ทุกหัวใจของนักเดินทาง

โฆษณา
267 views

ภาพยนตร์สั้นสะท้อนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที­่ดีให้กับคนไทย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นด้านมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้เก­ิดความยั่งยืนต่อไป นำแสดงโดย "สายป่าน-อภิญญา" และ "เบสท์-เอกวัฒน์" #THAILANDGoodHost #ThereProject #เจ้าบ้านที่ดี

คลิปที่เกี่ยวข้อง