หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

THE DEAD WALKER (EP.2) PT24 Blank Pistol in Action

โฆษณา
281 views

-Retay PT24 blank firing gun reviewing as a short film "The Walking Dead Fan made" Hope you guys enjoy! and thanks for watching. -The Dead Walker ทดสอบปืนเสียงเปล่า แบลงค์กัน รุ่น Retay PT24 แบบหนังสั้น จากแฟนเพจ The Walking Dead.