หมวด

สุขเล็กๆ ยิ้มใหญ่ๆ (โครงการ “แยก แลก ยิ้ม”)

โฆษณา
232 views

วันนี้รอยยิ้มในชุมชนได้เกิดขึ้นจริงแล้วและจะเกิดขึ้นอีกมากกว่า 1,400 แห่งแค่เราช่วยกันแยกขยะ กับโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ