หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ความสุขจะเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่! แค่เราทุกคน "แยก แลก ยิ้ม"

โฆษณา
3.1K views

หลากรอยยิ้มในหลายชุมชนได้เกิดขึ้นจริงแล้ว และจะเพิ่มขึ้นในทุกๆ วันมาช่วยกันแยกขยะเพื่อให้ทุกพื้นที่มีแต่รอยยิ้มกับโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.แยกแลกยิ้ม.com

#แยกเถอะครับ #แยกแล้วดี #แยกแลกยิ้ม