หมวด

ปิดฉากกิจกรรมโรดโชว์โครงการ 'ไทยดี มีมารยาท ปี ๒' เยาวชนร่วมให้ความสนใจประกวดหนังสั้นเชิงสร้างสรรค์

ผ่านไปทั้งหมดแล้วกับกิจกรรมโรดโชว์ โครงการ ไทยดี มีมารยาท ปี ๒ ที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทั้ง 2 แห่งสุดท้าย  ได้แแก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก คณะอาจารย์และนักศึกษา ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้มีมาตรฐานป้องกันการกระจายของไวรัสโควิด -  19 ตามที่รัฐบาลประกาศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

 

ในครั้งนี้พี่ ๆ จาก MThai ร่วมกันประชาสัมพันธ์ พร้อมให้แง่คิดแลกเปลี่ยนให้ความรู้ในเรื่องของการทำภาพยนตร์ การวิเคราะห์โจทย์และหัวข้อที่ได้รับ รวมถึงบทบาทและหน้าที่พื้นฐานของคำว่า 'ไทยดี มีมารยาท'

เต็มไปด้วยสาระและความสนุก ตบท้ายด้วยการเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมการประกวดหนังสั้น โครงการ ไทยดี มีมารยาท ปี ๒ ภายใต้หัวข้อ “ไทยดี มีมารยาท New Normal” เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมเป็นกระบอกเสียงและประพฤติตนตามหลักมารยาทในแนวปฏิบัติในสังคมไทย และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

สำหรับใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการได้ที่ >> คลิก <<