หมวด

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดีมีมารยาท”

DATE :
4332 views

เชิญชวนเยาวชนและคนไทยร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านมารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคมไทย ภาษาไทย ผ่าน ๓ กิจกรรม สนุกๆ ได้แก่ การประกวดหนังสั้นระดับเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท / Talk Show ไทยดี มีมารยาท จาก ๓ นักพูดตัวท็อป ได้แก่ ครูทอม คำไทย กตัญญู สว่างศรี และ ครูน้ำฝน ภักดี ที่จะจัดขึ้นในโรงภาพยนตร์ชั้นนำ ทั้ง ๕ ภูมิภาค / มินิซีรีส์สะท้อนค่านิยมและมารยาทไทย ๘ ตอน ออกอากาศทางช่อง MONO29

คลิปกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Facebook Commend