หมวด

" The Watcher " ผลงานหนังสั้นจาก ทีม YellowJellyน้ำปลาหวาน

DATE :
640 views

“เอ” เป็นThe Watcherประจำโรงเรียนแห่งหนึ่ง เขามีหน้าที่จดบันทึกพฤติกรรมของผู้คนในโรงเรียนแห่งนี้ “บอมบ์”นักเรียนม.ปลายที่แบล็คลิสของโรงแห่งนี้ ซึ่งเอจะต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้ | ผลงานการประกวดหนังสั้นระดับเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการ “ไทยดีมีมารยาท”

คลิปกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Facebook Commend