หมวด

" FILMSCHOOL " ผลงานหนังสั้นจาก ทีม น้ำโสมซีนีม่า

DATE :
1299 views

เป็นเรื่องราวเกียวกับการให้เกียรติและมารยาทเริ่มต้นทางสังคมที่เริ่มจากสังคมครอบครัว | ผลงานการประกวดหนังสั้นระดับเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการ “ไทยดีมีมารยาท”

คลิปกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Facebook Commend