หมวด

" TWO TONES " ผลงานหนังสั้นจาก ทีม เมี๊ยวว

DATE :
265 views

สองนิสัย สองความคิด สองบุคคลระหว่าง"พ่อ"กับ"ลูก" ที่มีการแสดงออกทางมารยาทแตกต่างกัน เมื่อเจอกันแล้วเกิดเป็นปัญหา จึงต้องพึ่ง"สุนัข"เพื่อรับฟังทุกสิ่ง | ผลงานการประกวดหนังสั้นระดับเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการ “ไทยดีมีมารยาท”

คลิปกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Facebook Commend