หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

4พฤติกรรมยอดแย่! ทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตช่วงสงกรานต์

ยานยนต์
4.3K views

ช่วงสงกรานต์ 2560 ขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจ รักษากฎจราจร 1.ห้ามแซงเส้นทึบ 2.ห้ามขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด นอกเขตเทศบาลไม่เกิน 90 กม./ชม. 3.การฝ่าฝืนการจราจร เป็นเหตุให้เสียชีวิต 4.ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ผิดกฎหมาย และอาจทำให้ผู้อื่นเส่ียชีวิต

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ยานยนต์ ล่าสุด