คลิปวีดีโอ

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

“เฟซบุ๊ก” ทดสอบปุ่ม Dislike บนบริการ Messenger

เทคโนโลยี
154 views

เฟซบุ๊ก กำลังทำการทดสอบปุ่ม Dislike เป็นครั้งแรก บนบริการส่งข้อความ Messenger กับกลุ่มผู้ใช้งานในวงจำกัด

คลิปที่เกี่ยวข้อง