หมวดคลิป

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ ตรัส ยังไม่อยากทิ้งไป อยากอยู่ต่อนานๆ ขอบคุณเมตตา ขอให้ข้าพเจ้าหายดี

ข่าวและเหตุการณ์
4.6K views
ขอความกรุณาช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าด้วย ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ตรัส พอ.สว.ยังไม่อยากทิ้งไป อยากอยู่ต่อนานๆ ขอบคุณเมตตา ขอให้ข้าพเจ้าหายดี

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด