Video Clip

มือปราบสัมภเวสี

มือปราบสัมภเวสี
เรื่องย่อมือปราบสัมภเวสี

รายการ มือปราบสัมภเวสี จิรพันธ์ เพชรขาว หรือที่ทุกคนเรียกเค้าว่า “หมอปลา” ที่สามารถปราบภูตผีชั่วร้ายด้วยปลายนิ้วมือ

คลิป มือปราบสัมภเวสี ย้อนหลัง

มือปราบสัมภเวสี 19 ก.ค. 58 ตอนที่ 1
มือปราบสัมภเวสี 19 ก.ค. 58 ตอนที่ 2
มือปราบสัมภเวสี 19 ก.ค. 58 ตอนที่ 3
มือปราบสัมภเวสี 19 ก.ค. 58 ตอนที่ 4
มือปราบสัมภเวสี 26 ก.ค. 58 ตอนที่ 1/4
มือปราบสัมภเวสี 26 ก.ค. 58 ตอนที่ 2/4
มือปราบสัมภเวสี 26 ก.ค. 58 ตอนที่ 3/4
มือปราบสัมภเวสี 26 ก.ค. 58 ตอนที่ 4/4
มือปราบสัมภเวสี 28 ส.ค. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 28 ส.ค. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 28 ส.ค. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 4 ก.ย. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 4 ก.ย. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 4 ก.ย. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 11 ก.ย. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 11 ก.ย. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 11 ก.ย. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 18 ก.ย. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 18 ก.ย. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 18 ก.ย. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 25 ก.ย. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 25 ก.ย. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 25 ก.ย. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 2 ต.ต. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 2 ต.ต. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 2 ต.ต. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 2 ต.ต. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 2 ต.ต. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 2 ต.ต. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 16 ต.ต. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 16 ต.ต. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 16 ต.ต. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 23 ต.ต. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 23 ต.ต. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 23 ต.ต. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 30 ต.ต. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 30 ต.ต. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 30 ต.ต. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 6 พ.ย. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 6 พ.ย. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 6 พ.ย. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 13 พ.ย. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 13 พ.ย. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 13 พ.ย. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 20 พ.ย. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 20 พ.ย. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 20 พ.ย. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 27 พ.ย. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 27 พ.ย. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 27 พ.ย. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 4 ธ.ค. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 4 ธ.ค. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 4 ธ.ค. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 11 ธ.ค. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 11 ธ.ค. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 11 ธ.ค. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 18 ธ.ค. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 18 ธ.ค. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 18 ธ.ค. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 25 ธ.ค. 58 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 25 ธ.ค. 58 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 25 ธ.ค. 58 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 8 ม.ค. 59 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 8 ม.ค. 59 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 8 ม.ค. 59 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 15 ม.ค. 59 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 15 ม.ค. 59 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 15 ม.ค. 59 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 22 ม.ค. 59 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 22 ม.ค. 59 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 22 ม.ค. 59 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 29 ม.ค. 59 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 29 ม.ค. 59 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 29 ม.ค. 59 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 9 มีนาคม 59 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 9 มีนาคม 59 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 9 มีนาคม 59 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 16 มีนาคม 59 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 16 มีนาคม 59 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 16 มีนาคม 59 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 23 มีนาคม 59 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 23 มีนาคม 59 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 23 มีนาคม 59 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 30 มีนาคม 59 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 30 มีนาคม 59 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 30 มีนาคม 59 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 6 เมษายน 59 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 6 เมษายน 59 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 6 เมษายน 59 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 13 เมษายน 59 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 13 เมษายน 59 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 13 เมษายน 59 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 20 เมษายน 59 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 20 เมษายน 59 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 20 เมษายน 59 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 27 เมษายน 59 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 27 เมษายน 59 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 27 เมษายน 59 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 4 พฤษภาคม 2559 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 4 พฤษภาคม 2559 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 4 พฤษภาคม 2559 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 11 พฤษภาคม 2559 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 11 พฤษภาคม 2559 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 11 พฤษภาคม 2559 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี 18 พฤษภาคม 2559 ตอนที่ 1/3
มือปราบสัมภเวสี 18 พฤษภาคม 2559 ตอนที่ 2/3
มือปราบสัมภเวสี 18 พฤษภาคม 2559 ตอนที่ 3/3
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 25 พ.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 8 มิ.ย. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 15 มิ.ย. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 22 มิ.ย. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 29 มิ.ย. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 6 ก.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 13 ก.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 20 ก.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 27 ก.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 3 ส.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 10 ส.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 17 ส.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 24 ส.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 7 ก.ย. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 14 ก.ย. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 21 ก.ย. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 12 ต.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 23 พ.ย. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 30 พ.ย. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 7 ธ.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 14 ธ.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 21 ธ.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 28 ธ.ค. 2559
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 4 ม.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 11 ม.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 18 ม.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 25 ม.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 1 ก.พ. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 8 ก.พ. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 15 ก.พ. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 22 ก.พ. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 1 มี.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 8 มี.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 15 มี.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 22 มี.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 29 มี.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 5 เม.ย. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 12 เม.ย. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 19 เม.ย. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 26 เม.ย. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 3 พ.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 11 พ.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 17 พ.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 24 พ.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 31 พ.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 8 มิ.ย. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 13 มิ.ย. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 21 มิ.ย. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 28 มิ.ย. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 5 ก.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 12 ก.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 26 ก.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 2 ส.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 9 ส.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 16 ส.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 23 ส.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 30 ส.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 6 ก.ย. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 13 ก.ย. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 20 ก.ย. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 27 ก.ย. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 4 ต.ค. 2560
มือปราบสัมภเวสี วันที่ 11 ต.ค. 2560