Video Clip

วงล้อ...ลุ้นรัก

วงล้อ...ลุ้นรัก
เรื่องย่อวงล้อ...ลุ้นรัก

รายการ Dating Game Show ยอดนิยมจากประเทศอังกฤษรายการ ที่จะทำให้ หนุ่มโสด-สาวโสดทั้งหลายมา “พบรักกับรักแรกพบ” ผ่านวงล้อยักษ์ความสูงเท่าตึก 4 ชั้น ที่จะ “หมุนจนเจอคนที่ใช่ เลือกในแบบที่ชอบ” กับเกมส์ที่ต้องอาศัยสัญชาตญาณกับความแม่นยำในการตามหารักแท้ของตน ระหว่าง 1 ผู้เล่น กับ 8 ตัวเลือก ไปกับ 2 พิธีกร พีเค-ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร และต้นหอม-ศกุนตลา เทียนไพโรจน์

คลิป วงล้อ...ลุ้นรัก ย้อนหลัง

วงล้อ...ลุ้นรัก 7 ก.ย. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 7 ก.ย. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 7 ก.ย. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 7 ก.ย. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 14 ก.ย. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 14 ก.ย. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 14 ก.ย. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 14 ก.ย. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 21 ก.ย. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 21 ก.ย. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 28 ก.ย. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 28 ก.ย. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 28 ก.ย. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 28 ก.ย. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 5 ต.ค. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 5 ต.ค. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 5 ต.ค. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 5 ต.ค. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 12 ต.ค. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 12 ต.ค. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 12 ต.ค. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 12 ต.ค. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 19 ต.ค. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 19 ต.ค. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 19 ต.ค. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 19 ต.ค. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 26 ต.ค. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 26 ต.ค. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 26 ต.ค. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 26 ต.ค. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 2 พ.ย. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 2 พ.ย. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 9 พ.ย. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 9 พ.ย. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 9 พ.ย. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 9 พ.ย. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 16 พ.ย. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 16 พ.ย. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 16 พ.ย. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 16 พ.ย. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 23 พ.ย. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 23 พ.ย. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 23 พ.ย. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 23 พ.ย. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 30 พ.ย. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 30 พ.ย. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 30 พ.ย. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 30 พ.ย. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 7 ธ.ค. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 7 ธ.ค. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 7 ธ.ค. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 7 ธ.ค. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 14 ธ.ค. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 14 ธ.ค. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 14 ธ.ค. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 14 ธ.ค. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 28 ธ.ค. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 28 ธ.ค. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 28 ธ.ค. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 28 ธ.ค. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 4 ม.ค. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 4 ม.ค. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 4 ม.ค. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 4 ม.ค. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 11 ม.ค. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 11 ม.ค. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 11 ม.ค. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 11 ม.ค. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 18 ม.ค. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 18 ม.ค. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 18 ม.ค. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 18 ม.ค. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 25 ม.ค. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 25 ม.ค. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 25 ม.ค. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 25 ม.ค. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 1 ก.พ. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 1 ก.พ. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 1 ก.พ. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 1 ก.พ. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 8 ก.พ. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 8 ก.พ. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 8 ก.พ. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 8 ก.พ. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 15 ก.พ. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 15 ก.พ. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 15 ก.พ. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 15 ก.พ. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 22 ก.พ. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 22 ก.พ. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 22 ก.พ. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 22 ก.พ. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 29 ก.พ. 58 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 29 ก.พ. 58 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 29 ก.พ. 58 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 29 ก.พ. 58 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 7 มี.ค. 59 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 7 มี.ค. 59 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 7 มี.ค. 59 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 7 มี.ค. 59 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 14 มี.ค. 59 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 14 มี.ค. 59 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 14 มี.ค. 59 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 21 มี.ค. 59 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 21 มี.ค. 59 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 21 มี.ค. 59 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 21 มี.ค. 59 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 28 มี.ค. 59 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 28 มี.ค. 59 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 28 มี.ค. 59 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 4 เม.ย. ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 4 เม.ย. ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 4 เม.ย. ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 4 เม.ย. ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 12 เม.ย. ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 12 เม.ย. ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 12 เม.ย. ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 12 เม.ย. ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 18 เม.ย. ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 18 เม.ย. ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 18 เม.ย. ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 18 เม.ย. ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 25 เม.ย. ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 25 เม.ย. ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 25 เม.ย. ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก 25 เม.ย. ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก  2 พ.ค. 59 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก  2 พ.ค. 59 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก  9 พ.ค. 59 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก  9 พ.ค. 59 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก  9 พ.ค. 59 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก  9 พ.ค. 59 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก  16 พ.ค. 59 ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก  16 พ.ค. 59 ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก  16 พ.ค. 59 ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก  16 พ.ค. 59 ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก ตอนที่ 1/4
วงล้อ...ลุ้นรัก ตอนที่ 2/4
วงล้อ...ลุ้นรัก ตอนที่ 3/4
วงล้อ...ลุ้นรัก ตอนที่ 4/4
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 30 พ.ค. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 6 มิ.ย. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 13 มิ.ย. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 21 มิ.ย. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 4 ก.ค. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 11 ก.ค. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 18 ก.ค. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 25 ก.ค. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 1 ส.ค. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 22 ส.ค. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 29 ส.ค. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 5 ก.ย. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 12 ก.ย. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 19 ก.ย. 2559
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 13 มี.ค. 2560
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 20 มี.ค. 2560
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 27 มี.ค. 2560
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 3 เม.ย. 2560
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 10 เม.ย. 2560
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 24 เม.ย. 2560
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 8 พ.ค. 2560
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 15 พ.ค. 2560
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 22 พ.ค. 2560
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 29 พ.ค. 2560
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 5 มิ.ย. 2560
วงล้อ...ลุ้นรัก วันที่ 12 มิ.ย. 2560