Video Clip

เดอะช็อคเดินสาย

เดอะช็อคเดินสาย
เรื่องย่อเดอะช็อคเดินสาย

ประสบการณ์ การเดินทางล้าท้าผี

คลิป เดอะช็อคเดินสาย ย้อนหลัง

เดอะช็อคเดินสาย ตอนที่ 1/1
เดินสายจับตาดูผี ภาคจบ
Advice ตะลุยบ้านผี4ภาคEp1 เชียงใหม่
Advice ตะลุยบ้านผี 4 ภาค_Ep 2 ขอนแก่น _Uncensor
Advice ตะลุยบ้านผี 4 ภาค_EP 3 สงขลา
Advice ตะลุยบ้านผี 4 ภาค_Ep 4 กาญจนบุรี
The Shock On Tour EP 1.2 ตอนเดินสายบ้านร้างกลางนา
The Shock On Tour EP 2.1 ตอนเดินสายบ้านคนทรง
The Shock On Tour EP 2.2 ตอนเดินสายบ้านคนทรง
The Shock On Tour EP 3 ตอน เดินสายดงผีดุกับคนสัมผัสวิญญาณ
The Shock On Tour EP 4 ตอน หมู่บ้านร้างชานเมือง
The Shock On Tour EP 6 ตอน คู่รักผ่านรก 2016
The Shock On Tour EP 7 ตอน อาถรรพ์จันทร์ผวา
The Shock On Tour EP 5 ตอน บ้านร้างบนสุสานเก่า
The Shock On Tour EP 8 ตอน BACK TO SCHOOL
เดอะช็อคเดินสาย วันที่ 11 มิ.ย. 2559
เดอะช็อคเดินสาย วันที่ 6 เม.ย. 2560
The Shock On Tour  ตอน คู่หู...สู้ผี วันที่ 4 เม.ย. 2560
The Shock OnTour Ep คู่รัก....ผ่านรก วันที่ 7 เม.ย. 2560
The Shock On Tour  ตอน อาถรรพ์จันทร์ผวา วันที่ 22 เม.ย. 2560