Video Clip

เห็นหมวยแล้วมวยตั้ง

เห็นหมวยแล้วมวยตั้ง
เรื่องย่อเห็นหมวยแล้วมวยตั้ง

หนังสั้นที่ไม่สร้างความหวัง ความฝันและแรงบันดาลใจ...ทีมงาน/นักแสดงนพรัตน์ รามวงค์ฐิตินนท์ วงศ์ใหญ่อัคร เอกไพศาลกุลภัทร์สุดา อธิโมกข์โยธินระพีพรรณ แจ่มใสศาธิกานต์ มีภู่จิณัฐตา ชนะพิมพ์วศินภัทร์ อัครปิติธราพงษ์ขอบคุณKseven Studio Max Sport Gym ลาดพร้าววังหินเพลงประกอบรองเท้าผ้าใบ (DETAILS Remix) - Seal Pillowเรือเล็กควรออกจากฝั่ง - bodyslamเพลงส่วนบุคคล - fellow fellow*หนังสั้นเรื่องนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิง­เท่านั้น มิได้มีเจตนาอื่นใดเพิ่มเติมจากGMM GRAMMY OFFICIAL

คลิป เห็นหมวยแล้วมวยตั้ง ย้อนหลัง