Video Clip

รักมากมายยัยอ้วนเอ้ย

รักมากมายยัยอ้วนเอ้ย
เรื่องย่อรักมากมายยัยอ้วนเอ้ย

หนังสั้นเรื่อง : รักมากมายยัยอ้วนเอ้ยหนังเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งวิชา BRC412 High Definition TV Production IIนักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่องราวความรักในรั้วมหาวิทยาลัยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพิมพลอยสาวน่ารัก กินเก่ง ได้พบรัก จะเป็นที่ใคร "คนที่ชอบ? หรือคนที่ใกล้?"-นักแสดง พลอย เปมิกา วุฒินันท์ไม้ กัณฑ์วุฒิ อนนท์รัตน์ พี ประณัฐ แก้วไข่ ต้น พิฌเญศ ธนบัตร อาร์ม พรรษวัชร เรียนศิลป์ ฟ้า ณิฏฐิจิรา เลิศกุลธรรมยีนส์ สิริพงศ์ชัย บุตรดาวงศ์-กำกับภาพยนตร์ สิริพงศ์ชัย บุตรดาวงศ์ผู้ช่วยผู้กำกับ กฤษฎี เจริญอินทร์-บทภาพยนตร์ สิริพงศ์ชัย บุตรดาวงศ์-ผู้ควบคุมกล้อง ปริสุทธิ์ สืบฟักสิริพงศ์ชัยบุตรดาวงศ์ปาณัส สุทธิพันธ์ณัฐพงษ์ พีรมงคลพิทักษ์ณิฏฐิจิรา เลิศกุลธรรม-กำกับแสง ลลิตา เลื่อนลั่นแอนเจลล่า เวล สิริพงศ์ชัย บุตรดาวงศ์-กำกับเสียง กฤษฎีเจริญอินทร์-ลำดับภาพ สิริพงศ์ชัย บุตรดาวงศ์แต่งสี สิริพงศ์ชัย บุตรดาวงศ์-เสื้อผ้า ลลิตา เลื่อนลั่นแอนเจลล่า เวล-ผู้ช่วย นันทิชา อังสุมาลิน-ดนตรีประกอบรักที่มีความหมาย - Justice Ost.รักมากมายยัยอ้วนเอ้ย-สถานที่ถ่ายทำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-สมาชิกนายสิริพงศ์ชัย บุตรดาวงศ์นางสาวกฤษฎีเจริญอินทร์นางสาววิจิตรา ศิริสังข์(จัดทำรูปเล่ม)นางสาวชนนิกานต์ ธนบดีรังสรรค์(จัดทำรูปเล่ม)นางสาว นันทิชา อังสุมาลิน(จัดทำรูปเล่ม)นางสาว ลลิตา เลื่อนลั่นนางสาว แอนเจลล่า เวลนางสาว ปริสุทธิ์ สืบฟัก

คลิป รักมากมายยัยอ้วนเอ้ย ย้อนหลัง