หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

งานแถลงข่าว "จุฬาฯ Expo 2017"

ข่าวและเหตุการณ์
1.7K views

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน "จุฬาฯ วิชาการ" ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิชาการอันเป็นประโยชน์สู่สาธารณชน โดยกำหนดจัดงาน "จุฬาฯ วิชาการ" ทุกๆ 3 ปี หัวข้อหลักในการจัดงานแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในช่วงเวลานั้น

read more >>> Click!!

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด

คลิปแนะนำ