คลิปวีดีโอ

สภาพโรงเรียนวัดดอนยอ ส่วนชำรุดทรุดโทรมที่ต้องการ การดูแล ซ่อมแซม

ทั่วไป
20K views

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนสาธารณูปโภค และอุปกรณ์การเรียน แค่เพียง 1 คลิกของท่านก็มีความหมายต่อน้องๆ

“คลิกที่ ใช่ ส่งแรงบันดาลใจให้น้อง” http://clickdeetumdee.mthai.com/clickforkids