หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กินให้ดี ป้องกันอัลไซเมอร์ได้

สุขภาพ
17 views

กินให้ดี...ป้องกันอัลไซเมอร์ได้ โดย รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล อาจารย์สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  • โรคอัลไซเมอร์เกิดจากสาเหตุใด
  • ‘ไลโนเลอิก’ สามารถป้องกันอัลไซเมอร์ได้
  • ‘ไลโนเลอิก’ อยู่ในอาหารชนิดใดบ้าง
  • อาหารประเภทใดกระตุ้นการเกิดโรค
  • วิธีป้องกัน

คลิปที่เกี่ยวข้อง