หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ผอมหุ่นดีก็เสี่ยงมีไขมันในเลือดสูง

สุขภาพ
13 views

ผอมหุ่นดีก็เสี่ยงมีไขมันในเลือดสูง โดย พญ.ชนันภรณ์ วิพุธศิริ อายุรแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม โรงพยาบาลกรุงเทพ

  • ไขมันในเลือดสูงเกิดจากอะไร
  • ทำไมคนผอมหุ่นดีเสี่ยงมีไขมันในเลือดสูงเท่ากับคนอ้วน
  • ต้องป้องกันยังไงไม่ให้ไขมันในเลือดสูง

คลิปที่เกี่ยวข้อง