หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ไขมันในเลือด...ยิ่งสูง ยิ่งเสี่ยง!.

สุขภาพ
19 views

ระดับไขมันในเลือดมีผลต่อการทำให้เกิดหลอดเลือดตีบตัน โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงจึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต

และไม่ใช่เฉพาะคนอ้วนเท่านั้นที่จะเกิดภาวะนี้ได้ แม้แต่คนผอมหุ่นดีก็เสี่ยงมีไขมันในเลือดสูงได้เหมือนกัน!!

เราควรปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตัวเองอย่างไร อาหารประเภทไหนบ้างที่ควรเลี่ยง...

ไปฟังคำแนะนำจาก รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาโภชนาการคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล