หมวด

รังสี UV ตัวการก่อต้อกระจก โดย นพ.สรรพัฒน์ รัตนิน

สุขภาพ
9 views

รู้ไหมว่า แสงแดดที่เราเผชิญอยู่ทุกวันคือตัวการทำให้เกิด “ต้อกระจก” อาการของโรคจะทำให้ดวงตามัวเหมือนมีหมอกบัง เห็นภาพซ้อน สู้แสงไม่ได้ ยิ่งหากมีโรคแทรกซ้อนก็อาจส่งผลให้การมองเห็นไม่กลับมาดีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม!!

เราควรป้องกันตัวเองยังไง เลือกกินอาหารแบบไหนจะช่วยบำรุงจอประสาทตา...

ไปฟังคำแนะนำจาก นพ.สรรพัฒน์ รัตนิน โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้อกระจกและจอประสาทตา โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน