หมวด

เคลียร์ข้อสงสัย 3 เรื่องที่คนยังเข้าใจผิด โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

สุขภาพ
7 views

เคลียร์ข้อสงสัยกับ 3 เรื่องที่คนยังเข้าใจผิดๆ!!

กับคำตอบที่เชื่อถือได้จากเจ้าของฉายา “นักสืบวิทยาศาสตร์” รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย