หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สูตรดินเพาะ โดย อ.อธิศพัฒน์

เกษตร
0 views

สูตรดินเพาะ โดย อ.อธิศพัฒน์

ดิน 1 ส่วน แกลบดำ 1 ส่วน แกลบหรือขี้เลื่อย 1 ส่วน ขี่วัว 1 ส่วน อาหารจานด่วนและไตรโคเดอร์ม่า ผสมน้ำราด

ให้มีความชื้น 50 % หมักทิ้งไว้อย่างน้อย 48 ชม. แล้วนำมาปลูกหรือเพาะพืชได้

ค้นหาความสนุก กับการทำเกษตร โดยหนุ่มเกษตรอินทรีย์

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง