หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

วิธีขยายจุลินทรีย์หน่อกล้วย โดยใช้แค่น้ำ (จบในคลิปเดียว)

เกษตร
23 views

สูตรขยายจุลินทรีย์หน่อกล้วย โดยใช้แค่น้ำ (จบในคลิปเดียว) คือ ใช้น้ำหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทรายแดงก็ได้ ประมาณ 1 กิโลกรัม และน้ำเปล่า 20 ลิตร หมักไว้ในถังปิดฝาให้สนิท หมักไว้ 2 สัปดาห์ โดยเปิดฝาถังเพื่อคนน้ำหมักวันละ1 ครั้ง หรือ คนวันเว้นวันก็ได้

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง