หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

รีวิวเครื่องวัดค่า ph ในดิน วัดค่าปุ๋ย วัดค่าความชื้น จากแปลงผัก

เกษตร
5 views

รีวิวเครื่องวัดค่า ph ในดิน วัดค่าปุ๋ย วัดค่าความชื้น วัดค่าแสง จากแปลงผัก

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง