หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง คืออะไร?

เกษตร
7 views

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง คืออะไร? สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมีซึ่งหน้าที่กำจัดย่อยสลายของเสีย ส่วนประโยชน์ คือ ช่วยตรึงธาตุอาหารในดินเพื่อให้พืชดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น และช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่ดี สุดท้ายนี้ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สามารถใช้กับพืชได้ทั้งทางดิน และทางใบได้

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง