หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ข้าว 1 ตัน ตอนนี้ขายได้เท่าไหร่? กี่บาท? พ.ค. 61

เกษตร
22 views

ข้าว 1 ตัน ตอนนี้ขายได้เท่าไหร่? พ.ค. 61 ขายข้าวได้ตันละ 10,300 บาท

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง