หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเก็บได้นานแค่ไหน?

เกษตร
2 views

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเก็บได้นานแค่ไหน? ตัวอย่างที่เห็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครบ 9 เดือนแล้ว โดยตากแดดตลอด บอกเลยว่าสามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง