หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำสีเขียว คืออะไร? ที่นี่มีคำตอบ

เกษตร
22 views

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียว คืออะไร? จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกประเภทหนึ่ง สามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง