หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ทำไม? ต้องหมักปุ๋ยคอกก่อนนำไปใช้ ที่นี่มีคำตอบ

เกษตร
78 views

ทำไมต้องหมักปุ๋ยคอกก่อนนำไปใช้ ปุ๋ยคอกถ้าไม่ทำการหมักก่อนตัวปุ๋ยคอกจะดึงไนโตรเจนในดินไปใช้ทำให้ตัวพืชใบเหลือง และทำให้ดินตรงนั้นร้อน

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง