หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

วิธีจัดการปากหลุมพืช ช่วงหน้าแล้งและหน้าฝน

เกษตร
12 views

วิธีจัดการปากหลุมพืช ช่วงหน้าฝนควรทำปากหลุมพืชเป็นเนินให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำท่วมรากเน่าได้ ส่วนหน้าแล้งควรทำปากหลุมพืชเป็นท้องอ่างเพื่อเก็บน้ำ

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง