หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ทดลองคัดเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียว

เกษตร
25 views

ทดลองคัดเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียว เพื่อนำขยายต่อเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียว โดยการใช้ไข่ไก่เป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง