หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ข้อแตกต่าง จุลินทรีย์หน่อกล้วย กับ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

เกษตร
197 views

ตอบข้อสงสัยจุลินทรีย์หน่อกล้วย กับ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จุลินทรีย์หน่อกล้วย คือ ใช้ในการหมักจากเศษพืช ผัก ทำการย่อยสลาย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง คือ หมักจากไข่ ใช้ทางดิน ทำให้ดึงธาตุอาหารบำรุงรากของพืชทำงานได้ดียิ่งขึ้น

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง