หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สีของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ที่ไม่แนะนำให้ต่อเชื้อ

เกษตร
104 views

สีของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ที่ไม่แนะนำให้ต่อเชื้อเพราะว่าเชื้อตายแล้ว คือ สีที่ออกสีน้ำตาล ดำๆ

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง