หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ใช้กับทุเรียนจาก 5 เป็น 20 ลูก ภายใน 1 ปี

เกษตร
29 views

พูดถึงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ไปใช้รดทางดินทุเรียนจาก 5 เป็น 20 ลูก ภายใน 1 ปี และต้นมะพร้าวหน้าบ้าน ให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทางดินเช่นกัน

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง