หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สำเร็จ ! สรุปผลการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียว

เกษตร
21 views

สรุปผลการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียว โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวประมาณ 1 ลิตร หลังจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไป และใส่อาหารลงไปขวดที่ 1 ใส่ 1 ช้อน ขวดที่ 2 ใส่ 2 ช้อน และขวดที่ 3 ใส่ 3 ช้อน

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง