หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์เชื้อราไตรโคเดอร์มา

เกษตร
11 views

ประโยชน์เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อไตรโคเดอร์มาช่วยป้องกันพืชมากกว่าการรักษา และเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบน้ำใช้สะดวกกว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบขยายในข้าว คือ ต้องกรองเศษข้าวออกก่อน นั่นเอง

Credit : https://www.youtube.com/channel/UCnuNSfBKjiIamP89S0J6Dlw/videos

คลิปที่เกี่ยวข้อง