Video Clip

ปฐมบทราชวงศ์จักรี..สร้างกรุงเทพมหานคร

5 Apr 17
1,260 views

6 เมษายน วันรำลึกถึงปฐมบทราชวงศ์จักรี...พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน ในปี 2325  มีพระราชดำริเลือกพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีชัยภูมิดีสร้างราชธานี "กรุงเทพมหานคร" มีพิธียกเสาหลักเมือง บรรจุดวงพระชะตาเมือง ซึ่งต่อมารัชกาลที่ 4 โปรดให้ตั้งเสาหลักเมืองใหม่พร้อมบรรจุดวงพระชะตาเมือง...กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นแผ่นดินที่เกิด อาศัยของคนไทย ตราบจนทุกวันนี้

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ