หมวด

แบตฯ หมดไม่ต้องตกใจ เหตุสุดวิสัยเราพร้อมช่วยเหลือ

ข่าวและเหตุการณ์
84 views

บ่อยครั้งที่ผู้ขับขี่จะต้องเจอกับเหตุการณ์รถแบตเตอรี่หมด ดังนั้นการจดจำหมายเลขสายด่วน 1677 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีที่ประสบเหตุแบบนี้ขึ้นกับตัวเอง จะช่วยให้ความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด