หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คราบน้ำมันหก/ดินโคลนตกหล่น พบเห็นอย่าปล่อยผ่าน!

ข่าวและเหตุการณ์
52 views

พบเศษวัสดุหรือดินเหนียวร่วงจากท้ายรถบรรทุก คราบของเหลวต่างๆ จากยานพาหนะหรือเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ ตลอดจนน้ำมันที่รั่วจากรถที่ เกิดอุบัติเหตุบนผิวจราจร รีบแจ้งก่อนจะเกิดการสูญเสียเพราะสิ่งเหล่านี้ ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทร.1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด