หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เดินหน้าเครือข่ายชุมชนแจ้งเหตุ ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ชุมชนชินเขต

ทั่วไป
0 views

จากการเดินสำรวจชุมชนร่วมกับคุณเผชิญโชค เสนากาญจน์ ประธานชุมชนพบว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประชาชนในชุมชนมีการแจ้งเหตุเดือดร้อนรวมไปถึงปัญหาสาธารณูปโภคอยู่บ่อยครั้ง

ร่วมด้วยช่วยกันจึงได้แนะนำภารกิจการทำงานพร้อมประชาสัมพันธ์สายด่วน1677 ให้ทุกความปัญหาได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็ว และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งร่วมสอดส่องดูแลชุมชนของตัวเอง

ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง