หมวด

เรื่องเล่า จากลูกโป่ง สุดยอดมาก

สุดเจ๋ง
3.3K views

คลิปวิดีโอ ลูกโป่งเล่าเรื่อง สต๊อปโมชั่น MTV บราซิล สุดเจ๋ง สต๊อปโมชั่น ลูกโป่ง เหมือนกับฟลิปปิ้งบุ๊ค สมุดภาพ แต่มาใช้เป็นลูกโป่งแทน สต๊อปโมชั่น stop motion โดยลูกโป่งแต่ละลูกแทน 1 เฟรมแล้วเรียงต่อเรื่องราว ภาพเคลื่อนไหว นโฆษณา MTV บราซิล ใช้ลูกโป่ง 600 ลูก ยาวกว่า 200 เมตร เพื่อเป็น สต๊อปโมชั่น ลูกโป่ง เรียงต่อเป็นเรื่องราว

คลิป สุดเจ๋ง ล่าสุด