Video Clip

วาดรูปโจ๊กเกอร์ด้วยเกลือ งานศิลปะสุดเจ๋ง!

21 Dec 11
สุดเจ๋ง
1,365 views

ศิลปะที่ต้องใช้ความสามารถ และเวลาล้วนๆ วาดรูปด้วยเกลือเป็นรูป โจ๊กเกอร์ ฟรีมือจริงๆ

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ