Video Clip

VTR การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet ครูป.1 สพป.ชม.6

20 Sep 12
วีดีโอทำเอง
586 views

การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet ครูประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 โดยท่านผู้อำนวยการวิฑูรย์ วังตาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ"ภาพอนาคตการศึกษาไทยสู่การศึกษาภควันตภาพ" อบรมระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน จัดโดยสพป.ชม.6 ณ บริษัท โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ